top of page

מדיניות רכישה

ביצוע רכישה אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 

1. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה כאמור.

2. מבחר המוצרים מתפרסם ומתעדכן מעת לעת, לכל מוצר ניתן להתרשם מהמפרט באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. לצורת הזמנת המוצר יש ליצור קשר ולעדכן בפרטי ההזמנה הרצויים.

3. במקרים בהם לא יתאפשר לספק את ההזמנה תימסר הודעה על כך. 

4. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. יתכן כי מוצרים המופיעים למכירה אזלו מהמלאי והדבר טרם עודכן בפרסומים הפומביים. יש לוודא את הימצאות המוצר במלאי בעת ביצוע ההזמנה.

5. על ההזמנה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ואופן התשלום.

6. מחיר המוצרים מוצג במטבע ישראלי בלבד. מחיר ההזמנה הסופי יכלול את מחיר המוצר ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. המחירים עשויים להשתנות בכל עת, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המפורסם בעת ביצוע התשלום.

7. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין התחייבות לשמור על הפריטים שהוזמנו ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

8. התשלום עבור ההזמנה יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

8.1. באמצעות יישומון העברת תשלומים מסוג "ביט"; או

8.2. באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיימסרו בעת יצירת הקשר וביצוע ההזמנה; או

8.3. באמצעות מזומן במקרה של איסוף עצמי; או

8.4. באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. ביצוע עסקה באשראי בכפוף לאישור חברת האשראי. במקרה שלא יינתן אישור כאמור יהיה על המזמין להעביר את התשלום באמצעי תשלום אחר. הפרטים שנמסרים ע"י המזמין במהלך ביצוע עסקה באשראי נשמרים באתר חיצוני ומאובטח של חברת סליקת האשראי, אשר אינו בשליטת או באחריות בעלת העסק.

9. בעלת העסק ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

10. זמן הטיפול בהזמנה הינו כמפורט להלן:

10.1. במקרים של מוצר פיזי הנמצא במלאי הינו עד 14 ימים מיום אישור ההזמנה על-ידי בעלת העסק ועד למשלוח. 

10.2. במקרים של מוצרים שהוכנו ע"פ הזמנה אישית ו/או מוצרים שהוכנו בהתאמה אישית, זמן הטיפול בהזמנה הינו עד 30 ימים מיום אישור  על-ידי בעלת העסק ועד למשלוח.

11. במקרים בהם המוצר אינו נמצא במלאי או במקרים של עומס עבודה יתכנו עיכובים בזמני האספקה. 

אספקה ומשלוח של מוצרים 

12. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:

12.1. איסוף עצמי מבעל העסק באשקלון, בכפוף לתיאום מראש; או

12.2. משלוח באמצעות שליח עד הבית.

13. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.

14. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.

15. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למסור פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

16. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

17. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעלת העסק ואינם בשליטתה וללקוח לא תהיה כל טענה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.

18. בעלת העסק או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה, סגר, הגבלות תנועה מטעם ממשלת ישראל ו/או כוח עליון. 

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

ביטול עסקה והחזר כספי

19. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת העסק בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש.

20. בעלת העסק שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

21. ביטול עסקה עקב פגם במוצר שאינו ביגוד והנעלה תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

21.1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

21.2. המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

21.3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.

22. ביטול עסקה לרכישת פריטים שאינם ביגוד והנעלה, בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

22.1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

22.2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

23. בביטול עסקה לרכישת ביגוד והנעלה יחולו התנאים האמורים בסעיפים 22 ו-23 לעיל, למעט תקופת הביטול שתהיה יומיים ולא ארבעה-עשר ימים.

24. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:

24.1. בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

24.2. בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪. 

24.3. בגין מוצר שהוכן בהתאמה אישית או לפי הזמנה מיוחדת של הלקוח.

25. בהחזרה של מוצר בשל חרטה של הלקוח ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.

26. האחריות להחזרת המוצר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.

27. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה בתוך 14 ימים, על פי כל דין ובמקרה של תשלום באשראי הוא יבוצע לפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 

28. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 26 לעיל, רשאית בעלת העסק לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית ממנה ע"י חברת האשראי. 

29. החלפת מוצר תתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המשלוח, ורק במקרים שהמוצר טרם נפתח והוא עדיין באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. האחריות להחזרת המוצר אל בעלת העסק, לרבות העלויות הכרוכות בכך, הינה על הלקוח. עלות המשלוח הנוסף של המוצר המוחלף תושט אף היא על הלקוח.

30. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

31. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בגוונים בין נראות המוצר על גבי צג אלקטרוני לבין נראותם במוצר עצמו.

32. מידות המוצרים נתפרות על-פי טבלת מידות המפורטת ברשתות החברתיות של בעלת העסק. באחריות הלקוח לוודא את מידת המוצר המבוקש ושהמידה תואמת לרצונו.

33. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים שהוכנו בעבודת יד מלאה. ככאלו, תיתכן סטייה קלה בגודל ובמידות. 

34. המוצרים נועדו לשימוש אישי וחל איסור לעשות בהם שימוש מסחרי.

35. בעלת העסק אינה מספקת אחריות למוצרים. בכל מקרה של פגם במוצר יש להעבירו לבעלת העסק, אשר תבחן על פי שיקול דעתה הבלעדי האם ניתן לתקן את הפגם. תיקון עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף.

36. בעלת העסק לא תהיה אחראית על פגמים שנוצרו כתוצאה מבלאי טבעי, תאונה או השחתה מכוונת של המוצר. למען הסר ספק, בעלת העסק לא תהיה אחראית על פגמים במוצר שעבר תיקון או שינוי ע"י צד שלישי. 

37. בעלת העסק לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה.

38. בעלת העסק אינה מייצרת את כל חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת, לרבות תגובות אלרגיות לסוגי הבדים בהם נעשה שימוש במוצרים. 

39. בעלת העסק לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו ללקוח, לצד ג' או למוצר כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. חשיפת המוצרים לחומרים כימיים, לרבות חומרי ניקוי, כלור המצוי בבריכות שחיה, חומרי דישון, טמפרטורות קיצוניות, לחות וכיוצ"ב עשויה לפגוע במוצר. הוראות הטיפול במוצר, לרבות הוראות כביסה ופירוט הרכב הבדים, הוראות בטיחות ואזהרות, מופיעות על גבי המוצר עצמו באריזת המוצר. 

40. בכל מקרה בעלת העסק לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

bottom of page